Familieopstellingen

Wat is een Familieopstelling?

Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen.

De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de cliënt.

Hoe werkt een Familieopstelling?

Een opstelling begint meestal met een kort gesprek vooraf waarin de cliënt zijn of haar vraag of thema inbrengt. Vervolgens stelt de opsteller vragen en stemt zich af op het systeem van de cliënt om zich een beeld te vormen van de onderliggende patronen en dynamieken.

Het is niet zo belangrijk om een duidelijke vraag te hebben. Wél is het belangrijk dat er iets leeft in de cliënt, dat er iets is wat ‘gezien’ wil worden. Hoe dringender het thema, hoe krachtiger een opstelling kan laten zien wat er speelt.

Vervolgens bepaalt de opsteller welke personen/elementen er opgesteld gaan worden, en zoekt daar dan representanten voor uit.

Wanneer de representanten gekozen zijn begint het opstellingswerk. Deze representanten worden uitgenodigd om hun innerlijke beweging te volgen, en vinden hun plek in de ruimte. Ook abstracte zaken kunnen opgesteld worden.

De wijze waarop deze representanten staan opgesteld ten opzichte van elkaar en hoe ze in de ruimte staan geeft al heel veel informatie, maar het meest bijzondere is dat de representanten in staat blijken te zijn om lichamelijk en emotioneel heel zuiver te kunnen voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren.

Hoe kan een Familieopstelling mij helpen?

Voor iedereen die ergens in vastloopt of terugkerende patronen in het leven ervaart, en daar niet of moeilijk uit komt.

  • Als je in een gezonde verbinding wil komen met je ouders, je kinderen of andere familieleden.
  • Wanneer je inzicht wil krijgen in familieconflicten en daar op een goede manier mee wil kunnen omgaan.
  • Wanneer je inzicht wil krijgen in een werkconflict en daar op een goede manier mee wil kunnen omgaan.
  • Als je graag duidelijkheid wil krijgen over je partnerrelatie en hier (alleen of samen) aan wil werken.
  • Als je duidelijkheid wil krijgen over het wel of niet aangaan van een partnerrelatie.
  • Voor allerlei zaken die aan je knagen of zich blijven herhalen in je leven, maar waar je je vinger niet op kunt leggen.
  • Als lid van een samengesteld gezin, waarbinnen je spanningen en problemen ervaart.
  • Ook ouders kunnen een vraag inbrengen voor hun kind dat vastloopt en/of moeilijk uit belemmerende patronen kan komen, thuis of op school. Het kind hoeft overigens zelf niet bij de opstelling aanwezig te zijn.

Het doel is om weer beweging te krijgen in de ziel van het familiesysteem en in de ziel van de cliënt, waardoor een vastgelopen situatie weer kan gaan stromen.

Hoe plan ik een Familieopstelling?

Je kunt kiezen voor familieopstelling 1-op-1 workshop (met of zonder paard).
Voor trajecten werken we op basis van coaching rittenkaarten, zie hier voor de mogelijkheden.

Voor familieopstelling mét representanten of mét inzet van paarden, kun je onze agenda raadplegen voor de geplande workshops.