Paardencoaching en Burn-out

Wat is Burn-out?

Burn-out is een specifieke toestand van overspannenheid naar aanleiding van emotionele overbelasting. Als je een burn-out hebt voel je je ‘burned out’, of opgebrand. Je kunt geen energie meer vinden om werk te verrichten. 

Om een burn-out aan te duiden wordt ook vaak de term ‘overspannen’ gebruikt. Er is echter wel een belangrijk verschil tussen overspannenheid en een burn-out. Als je overspannen bent, heeft dit meestal een kortetermijnoorzaak. De directe aanleiding van de overspannenheid ligt meestal in het nabije verleden. Als je een burn-out hebt, dan ben je al langer over je grenzen heen gegaan. Overspannenheid wordt dan ook als voorstadium voor een burn-out beschouwd.

Hoe kan Paardencoaching helpen bij Burn-out?

Eén van de belangrijkste effecten die paarden op mensen hebben, is dat ze spanning overnemen en dit vervolgens loslaten. Daarnaast willen ze de tweebenige kuddegenoot graag helpen om weer te gaan ontspannen en herstellen, zodat ze samen weer veilig zijn en in staat om te vluchten.  

Er hoeft niet veel gesproken te worden want het paard reageert immers op spanning en lichaamstaal. Doordat de reacties van het paard ‘vertaald’ worden, kunnen er inzichten en lichamelijke effecten bij de cliënt ervaren worden. 

Het is een ervaringsgerichte (gevoel) manier van werken, in tegenstelling tot een cognitieve (praten) manier van begeleiding.

Hoe plannen we een sessie?

Een sessie kan individueel of in een groep worden uitgevoerd.
Voor trajecten werken we op basis van coaching rittenkaarten, zie hier voor de mogelijkheden.

Voor groepsworkshops of speciale arrangementen, neem dan contact met ons op.