Gepost op

Genogram

Een opdracht die ik voor mijn opleiding Systemisch Coachen en Familieopsteller ben aan het maken, is het ontwerpen van mijn genogram.

Een genogram is een stamboom met meerdere persoonlijke gegevens. Het is een kaart met 3 of 4 generaties en hun onderlinge relaties. Ook belangrijke familiegebeurtenissen, informele zorg, sterfgevallen, verhuizingen en verbroken contacten kunnen hierin worden opgenomen.

Dit geeft voor mij een goed beeld van de dynamieken binnen mijn familiesysteem en eventueel herhalende patronen. Sta ik op mijn eigen plek of heb ik om bepaalde redenen een andere plek ingenomen?

Belangrijk voor mijn persoonlijke ontwikkeling is MIJN lot met alle (on)bewuste omstandigheden onder ogen te zien – waarbij het niet uit maakt welke familieleden iets hebben gedaan of nagelaten in hun leven.

Dit zo te aanvaarden werkt namelijk helend, ook al kan dit pijn en zwaar zijn!

Het is goed zo als het is!